Wherever you go becomes a part of you somehow.

Anita Desai

Previous
18 Relaxing Short Getaways From Kuala Lumpur
Jungle Hiking in Kuala Lumpur – Bukit Kiara Trail Guide